And who am I ? That's secret I never tell...

Každý jednou dojdeme na místo, ze kterého není návratu...

Vyvolená

Kapitola 16

NEVHODNÉ PRO ČTENÁŘE MLADŠÍ 15 LET
no nevím, asi bych dala až od 18, ale dnešní mládež je už tak zkažená...

Touha
Skoro se už k Jackovi nastěhovala. Polovina jejího oblečení se válela po Jackově bytě. Občas, když Jack odjížděl na dlouhé služební cesty, přespávala u Violet a Ryana, protože se v Jackově bytě sama bála.

Dnes se měl vrátit. Už ty služební cesty po celém světě nenáviděl. Ubírali mu tolik času, který by mohl strávit s Corinou. Dorazil na ministerstvo. Předal ministrovi zprávu o průběhu jednání s indiánskými šamany a přemístil se před dveře svého bytu. Jemně zaklepal. Tušil, že Corina už bude zpátky. Nenáviděla jeho výlety stejně jako on. Otevřela. Měla na sobě krátké černé šaty.
"Ahoj, zlatíčko," řekl a políbil ji. Skočila u do náruče a on toho využil a donesl ji do ložnice. Dlouze a vášnivě ji líbal.

Když ji políbil, skoro věřila, že si pamatuje, jak jeho polibek chutná. Lehce zavrněla, objala ho kolem krku, vytáhla se na špičky, aby se k němu mohla přivinout a žádostivě přitisknou vlastní rty k jeho toužícím ústům.
Opět jí tělem projel pocit zvláštní slabosti, kolena se jí podlomila tak, že se o něj musela opřít a nechat ho, aby ji celou podpíral, až s ní slabost začala cloumat ještě víc. Celé tělo se jí z toho dotyku chvělo. Rozpaloval jí neuvěřitelná tvrdost jeho svalů, žár, který z něj doslova sálal a ovinoval ji hedvábnými fyzické slasti, které ji rovněž zbavovaly veškeré síly, oddanou vnímat každý dotyk.
Sevřel ji pevněji, přitiskl ji k sobě blíž a mačkal ji tak, že v klíně ucítila nápor jeho erekce. Uklouzl jí vzlyk. Jack ji líbal dál, až už přestávala dýchat a nakonec vlastně bylo lhostejné, zda dýchá nebo ne.
Zasténala a ochable zvrátila hlavu. Využil příležitosti, kterou mu nabízela, a ústy ji cestoval po hrdle až k neobyčejně citlivému důlku mezi krkem a ramenem, zaťal zuby do míst, kde jí probíhali šlachy, a nasál kůži. Celé tělo se jí napínalo divokou, neskonalou radostí. Kolena ji nadobro vypověděla službu, avšak co na tom, bezpečně ji držel v náručí.
Pomalu, se záměrem vedoucím k šílenství, ji hladil po prsou, rozpínal ji šaty a stahoval jí je z rukou, potom jí rozepnul podprsenku a zahodil ji. Šaty se jí schumlaly u pasu, protože stáli tak těsně u sebe, že nemohli sklouznout. Nakonec se přece jenom dotkl nahého těla a změnil bradavky v tuhé, bolestivé hroty. Byl něžný, ale vlastně nemusel. Vzala ho kolem krku, pevně se držela a v okamžiku, kdy ji jeho rty katapultovali na ještě vyšší úrověň vzrušení, potěšeně zavzdychala.
Přejel jí rukama po nahých nohou a vykasal jí přiléhavou sukni tak, až jí šaty vyhrnul k loktům, a rukama se vkradl do kalhotek. Horkými dlaněmi jí na vteřinu, jen na vtřinu přikryl Venušin pahorek, potom sunul ruce níž a níž, až mu prsty našly zavřenou pochvu a objevili i cestu. Coriina se nadechlam jako by ji někdo škrtil. Jack do ní potom vložil dva prsty a celá Corinina nervová soustava se vzbouřila, vyklenula se mu vstříc v šílené touze ukořistit víc. Neuměla si představit, že by ve chvíli, kdy z ní stahoval prádlo a lovil z kapsy kondom, mohla učinit něco jiného, než se k němu tulit. Potom Jack skopl boty a vysoukal. Rychle, trhavými pohyby si natáhl kondom. Vzal ji za bohy a patřičně ji usadil. Začala zrychleně dýchat, Jack supěl. Něžně se houpala sem a tam a vnímala odpovídající, stále bližší nárazy. Vstoupil do ní, jenom malinko, avšak sdostatek žádostivě, aby jen zaťatými zuby přehlušil další zavrnění. Zabořil jí prty do hýždí a vzápětí se uvolnil. Naprosto omámená Corina, která vlastně nevěděla, čí je, se soustředila jenom na vychutnámí žáru a naplnění. Ještě jednou se zvedla, a když sklouzla zase dolů, otevřela bránu dokořán. Jackzamručel. Posunul se tak, aby se dostal dál na polštář, a roztáhl nohy, aby mohl proniknout hlouběji.. Corina zavřela oči, stoupala a klesala a s rozkoší vychutnávalapomalé, pomalé pokusy proniknout až na dno. Až konečně, konečně se průnik podařil.
Kouzlo.
Přesně tak se cítila, když už jí vlastní tělo nepatřilo, ale pohybovalo se díky vlastní touze vlnit se a hledat Prostopášně si libovala nejen v jeho rozměrech a nahotě, libovala si, že ho cítí tak hluboko v sobě.
Celá malátná zůstala ležet pod jeho tělem na měkké posteli. Zatímco jim oběma stékal po zádech pot, z obou stran je ovíval chladný vzduch. Přitulila se k jeho hrdlu a plnými doušky nasávala pižmovou vůni. Políbil ji na spánek.
Přejela mu rukou svalnatá záda až ke kříži. "Máš jenom jeden?" zašeptala.
Zvedl hlavu a s těžkými víčky, s vlasy skoro černými odp otu, se usmál. "Hmm, ale vadí to snad?"
Dlouze se na něj podívala. Zhodnotila situaci. Nakonec však zavrtěla hlavou. Políbil ji. Podlehla jeho kouzlu a opět se začala poddávat jeho jemnému svádění. Až se mu nakonec podlehla a on jí za to byl neskonale vděčný.

 

Kapitola 15

Kapitola 17

Žádné komentáře